logo školy

Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s.

byla založena z iniciativy nynější ředitelky Daši Nesvedové v roce 2002. Od září 2003 má škola akreditaci MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol.
Škola má dva obory - literárně dramatický a výtvarný s možností volby:
- všeobecné výtvarné výchovy, kde žáci mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě a objektové a akční tvorbě.
- animační tvorby se zaměřením na klasické animační techniky, ale i na multimédia
- keramiku a sochařství a spotřebnou návrhovou a přípravnou kresbou.

Vzdělávací koncepce je zakotvena ve školním vzdělávacím plánu platném od 1. 9. 2012.

výtvarný obor

Staniční 2

vyučující po út st čt
Daša Nesvedová
1. patro
13:45-16:05
7-10 let
16:15-18:40
5-6 let
14:00-16:20
11-14 let
16:30-18:50
8-11 let
-- -- --
Ivana Pavlů
přízemí
-- 14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:30-16:50
9-13 let
Jan Šlechta
přízemí
13:45-16:05
7-12 let
16:15-18:35
11-17 let
-- -- -- --
Veronika Fenclová
přízemí
-- 13:45-16:05
7-10 let
16:15-18:35
6-8 let
14:00-16:20
6-8 let
16:30-18:50
10-15 let
-- 14:15-16:35
6-10 let
Radka Ježková -- -- -- 15:30-17:45
13-15 let
--
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

animace

Staniční 2

vyučující po út st čt
Honza Příhoda 14:20-16:40
10-13 let
16:50-19:10
13+
-- -- -- --
předměty - výtvarná a multimediální tvorba (VMT)

keramika

Mikulášské nám. 15

vyučující po út st čt
Veronika Fenclová 14:45-17:10
6-12 let
-- -- 14:30-16:55
11-17 let
--
Jaromír Novák -- -- -- 17:20-19:45
pro dospělé
--
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

Dramatický obor

Staniční 2

vyučující po út st čt
Michal Ston -- -- 14:30-16:50
7-11 let
17:-19:35
12-17 let
17:00-19:20
12-17 let
--
předměty - Dramatická průprava (DP) Práce v souboru (PS), Přednes (P), Předmět a loutka (PL)

Ve vyučovacím bloku je vložena 5 minutová pohyblivá přestávka, kterou určí učitel podle potřeb žáků ve vztahu k rozpracování zadání.

OZNÁMENÍ

 • 18. 6. od 14.00 hodin velkolepá VÝROČNÍ VÝSTAVA prací žáků pod širým nebem v Křižíkových a Šafaříkových sadech - TRNKOVÁ ZAHRADA 7 - Příběhy ze strašidelného lesa. Přijďte se podívat na výstavu a zahrát si s námi, společně vytvořit z parku les plný strašidel. Prosíme starší žáky a rodiče aby přišli pomoci s instalací od 10 hodin a s deinstalací po 18 hodině.

  25.05.2016
 • VEČER ABSOLVENTŮ se bude konat ve středu 15.6. v 18 hodin v přízemí ZUŠ Trnka. Zveme kromě absolventů i žáky, kterým udělíme stipendium a kteří byli úspěšní v soutěžích.

  25.05.2016
 • LETNÍ VÝTVARNÝ TÁBOR
  se bude konat od 13.8. do 20.8.2016 v rekreačním zařízení ZÁTIŠÍ u Plas. Tábor je určen žákům od 10 let.Přihláška ke stažení zde.

  25.05.2016
 • Od září 2016 bude v prostorách školy probíhat pravidelný kurz jógy pro dospělé. Předpokládaný čas - středa od 9,30 do 11,00 hod. Kurzovné na pololetí je 2500.-Kč. Lektorka Dáša Nesvedová. Přihlásit se můžete na dasa.nesvedova@seznam.cz25.05.2016

 • "UJELA" VÁM AKTUALITA?
  Klikněte na tečky vlevo pod textem. Rolování se zastaví a můžete aktualitami libovolně listovat.

  HP

zápisy

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
využijte možnosti prodlouženého zápisu, kontaktujte dle rozvrhu hodin jednotlivé vyučující.

Školné pro rok 2015/16 činí:


1.600,- Kč na pololetí (žáci I. a II. stupně)
1.300,- Kč na pololetí přípravka při zkráceném vyučování
1.600,- na pololetí dospělí

Číslo účtu pro platbu školného je 27-9204310247/0100variabilní symboly vyučujících:
84 - Jan Šlechta
82 - Ivana Pavlů
81 - Radka Ježková
80 - Veronika Fenclová
75 - Michal Ston
71 - Jan Příhoda
57 - Daša Nesvedová