logo školy

Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s.

byla založena z iniciativy nynější ředitelky Daši Nesvedové v roce 2002. Od září 2003 má škola akreditaci MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol.
Škola má dva obory - literárně dramatický a výtvarný s možností volby:
- všeobecné výtvarné výchovy, kde žáci mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě a objektové a akční tvorbě.
- animační tvorby se zaměřením na klasické animační techniky, ale i na multimédia
- keramiku a sochařství a spotřebnou návrhovou a přípravnou kresbou.

Vzdělávací koncepce je zakotvena ve školním vzdělávacím plánu platném od 1. 9. 2012.

výtvarný obor

Staniční 2

vyučující po út st čt
Daša Nesvedová
1. patro
13:45-16:05
7-11 let
16:17:50
5-6 let
14:00-16:20
7-14 let
16:20-18:40
9-12 let
-- -- 14:15-16:30
13-17 let
Ivana Pavlů
přízemí
-- 14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:30-16:50
9-13 let
Jan Šlechta
přízemí
13:45-16:05
5-12 let
16:15-18:35
11-17 let
-- -- -- --
Veronika Fenclová
přízemí
-- 14:00-16:20
7-10 let
16:30-18:50
9 let a více
14:00-16:20
6-8 let
16:30-18:50
10-15 let
-- 14:15-16:35
7 let a více
Radka Ježková -- -- -- 13:45-15:20
6-6 let
15:30-17:20
13-15 let
--
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

animace

Staniční 2

vyučující po út st čt
Honza Příhoda 14:20-16:40
10-12 let
16:50-19:10
13+
-- -- -- --
předměty - výtvarná a multimediální tvorba (VMT)

keramika

Mikulášské nám. 15

vyučující po út st čt
Veronika Fenclová 14:30-16:55
6-12 let
-- -- 14:30-16:55
7 let a více
--
Pavla Krčmaříková -- -- 14:00-16:25 -- --
Jaromír Novák -- -- -- 17:20-19:45
pro dospělé
--
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

Dramatický obor

Staniční 2

vyučující po út st čt
Michal Ston -- -- 14:30-16:50
7-11 let
17:00-19:30
12-17 let
13:45-15:30
6-8 let
16:3-18:55
12-19 let
--
předměty - Dramatická průprava (DP) Práce v souboru (PS), Přednes (P), Předmět a loutka (PL)

Ve vyučovacím bloku je vložena 5 minutová pohyblivá přestávka, kterou určí učitel podle potřeb žáků ve vztahu k rozpracování zadání.

OZNÁMENÍ

 • ZUŠ OPEN - video k akci si prohlédněte zde.

  11.04.2017
 • TRNKOVÁ ZAHRADA - tradiční výroční výstava prací žáků a herní odpoledne probíhá 28. 5. od 14 do 18 hodin v Šafaříkových sadech.25.04.2017

 • ZUŠ OPEN - odpolední malování v rámci celostátní akce proběhne dne 30. 5. 2017 v Šafaříkových sadech od 14.00 do 18.00 hodin.25.04.2017

 • VÝSTAVA nejlepších prací žáků ZUŠ Trnka bude k vidění v prvním patře plzeňské radnice od 1. 6. 201725.04.2017

 • "UJELA" VÁM AKTUALITA?
  Klikněte na tečky vlevo pod textem. Rolování se zastaví a můžete aktualitami libovolně listovat.

  HP

zápisy

ZÁPIS
žáků pro školní rok 2016/17 proběhne ve dnech 1. a 2. 9. pro pokračující žáky, ve dnech 5. - 9. 9. pro nové žáky vždy od 14 do 17 hodin..

Školné pro rok 2016/17 činí:


1.600,- Kč na pololetí (žáci I. a II. stupně)
1.300,- Kč na pololetí přípravka při zkráceném vyučování
1.600,- na pololetí dospělí

Číslo účtu pro platbu školného je 27-9204310247/0100variabilní symboly vyučujících:
84 - Jan Šlechta
82 - Ivana Pavlů
81 - Radka Ježková
80 - Veronika Fenclová
75 - Michal Ston
71 - Jan Příhoda
57 - Daša Nesvedová
83 - Pavla Krčmaříková