logo školy

Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s.

byla založena z iniciativy nynější ředitelky Daši Nesvedové v roce 2002. Od září 2003 má škola akreditaci MŠMT ČR a je zařazena do sítě škol.
Škola má dva obory - literárně dramatický a výtvarný s možností volby:
- všeobecné výtvarné výchovy, kde žáci mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice, keramické tvorbě a objektové a akční tvorbě.
- animační tvorby se zaměřením na klasické animační techniky, ale i na multimédia
- keramiku a sochařství a spotřebnou návrhovou a přípravnou kresbou.

Vzdělávací koncepce je zakotvena ve školním vzdělávacím plánu platném od 1. 9. 2012.

kontakt

Staniční 2, Plzeň
ředitelka: Daša Nesvedová
tel.: +420 607 779 762
dasa.nesvedova@seznam.cz
děkujeme za podporu:
logo_plzen.jpg, 3,0kB Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg, 17kB logo_kudyznudy.gif, 2,3kB pilsfree_logo.jpg, 3,1kB

výtvarný obor

Staniční 2
pravidelná výuka od 7.9.2020
Třidy označené červeně jsou obsazené.

vyučující po út st čt
Daša Nesvedová
1. patro
14:00-16:20
10-13 let
16:30-18:05
5-6 let
14:00-16:20
7-13 let
16:30-18:50
11+
-- -- --
Ivana Příhoda Pavlů
přízemí
-- 16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
14:15-16:35
7-12 let
16:45-19:05
13+
Pavla Krčmaříková
přízemí
-- 14:00-16:20
6+
keramika
-- -- --
Tereza Lišková
přízemí
14:00-16:20
5-10 let
16:30-18:50
7+
-- -- -- --
Eva Řehořková
1. patro
-- -- 14:00-16:20
7+
keramika
16:30-18:50
7+
-- --
Kristýna Harantová
1. patro
-- -- -- 14:00-16:20
7-12 let
16:30-18:50
10+
--
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

animace

Staniční 2

vyučující po út st čt
Honza Příhoda
přízemí, ateliér animace
14:20-16:40
10-13 let
16:50-19:10
14+
-- -- -- --
Ondřej Vacek
přízemí, ateliér animace
-- 14:00-16:20
10-13 let
16:30-18:50
10+
-- -- --
předměty - výtvarná a multimediální tvorba (VMT)

Dramatický obor

Nad Týncem 2
podchodem za tratí
mapa zde
Třidy označené červeně jsou obsazené.

vyučující po út st čt
Michal Ston -- -- 14:30-16:50
13-16 let
17:00-19:20
14-18 let
13:45-16:05
10-14 let
16:15-17:50
5-6 let
13:45-16:05
10-13 let
předměty - Dramatická průprava (DP) Práce v souboru (PS), Přednes (P), Předmět a loutka (PL)

Ve vyučovacím bloku je vložena 5 minutová pohyblivá přestávka, kterou určí učitel podle potřeb žáků ve vztahu k rozpracování zadání.

Taneční obor

Nad Týncem 2

vyučující po út st čt
  upřesníme v září
 
upřesníme v září
 
-- -- --
předměty - Dramatická průprava (DP) Práce v souboru (PS), Přednes (P), Předmět a loutka (PL)

Ve vyučovacím bloku je vložena 5 minutová pohyblivá přestávka, kterou určí učitel podle potřeb žáků ve vztahu k rozpracování zadání.

keramika

Mikulášské nám. 15

vyučující po út st čt
Jaromír Novák
Mikulášské nám.
-- -- -- 17:00-19:30
pro dospělé
--
předměty - výtvarná tvorba a kultura (VTK) , výtvarná příprava (VP), plošná tvorba (Plt), prostorová tvorba (Prt), objektová a akční tvorba (Oat)

zápisy

ZÁPIS
žáků pro školní rok 2020/21 proběhne ve dnech 1. a 2. 9. pro pokračující žáky, ve dnech 3. a 4. 9. pro nové žáky vždy od 14 do 17 hodin. Pokračující žáci se mohou hlásit mailem, sms zprávou svému učiteli nebo ředitelce Dáše Nesvedové.
Výuka začíná 7.9.2020

Školné pro rok 2020/21 činí:


1.600,- na pololetí (žáci I. a II. stupně výtvarného oboru, keramiky a animace)
1.400,- na pololetí přípravka při zkráceném vyučování
1.400,- literárně dramatický obor sleva 200,- na II. pololetí
slevu ve výši 200,- jsme poskytli všem žákům výtvarného oboru, keramiky a animace formou balíčku výtvarných potřeb k pololetnímu vysvědčení
1.600,- na pololetí dospělí

Číslo účtu pro platbu školného je 27-9204310247/0100

variabilní symboly vyučujících:
57 - Daša Nesvedová
71 - Jan Příhoda
75 - Michal Ston
81 - Tereza Lišková
82 - Ivana Příhoda Pavlů
83 - Pavla Krčmaříková
84 - Ondřej Vacek
85 - Eva Řehořková
86 - Kristýna Harantová

OZNÁMENÍ

  • OTEVÍRÁME TANEČNÍ OBOR! Od září 2020 v našich prostorách Nad Týncem.09.08.2020

  • SLEVA NA ŠKOLNÉM. Pro žáky pokračující ve studiu jsme pro první pololetí školního roku 2020/2021 připravili slevu ve výši 600Kč. Cena za běžnou výuku se tak dočasně snižuje na 1.000Kč. Doufáme, že Vám toto naše rozhodnutí pomůže překonat případné obtíže způsobené koronavirovou krizí.11.07.2020

  • ŠABLONY PRO TRNKU - naše škola realizuje díky Evropské unii program Šablon, který přispěje ke zkvalitnění odbornosti našich učitelů a tím i ke zkvalitnění výuky.

  • Kurz jógy pro každého každou středu 17,30 - 19,00 hodin v prostoru Moving Station - Jižní nádraží Plzeň. Bližší informace dasa.nesvedova@seznam.cz, nebo tel. 607779762.20.10.2019

  • "UJELA" VÁM AKTUALITA?
    Klikněte na tečky vlevo pod textem. Rolování se zastaví a můžete aktualitami libovolně listovat.

    HP